کتاب مجموعه دروس نهم :

مروری بر خلاصه کتاب:

- این کتاب با بهره‌گیری از نظرها و پیشنهادهای بسیاری از کارشناسان و دبیران پایه نهم تنظیم و در دو بخش نوبت اول (20دوره) و نوبت دوم (42 دوره) گرد آوری شده است علاوه بر این امتحانات برای هر نوبت یک آزمون میان نوبت نیز در نظر گرفته شده است تا نیاز دانش‌آموزان برای امتحانات نیز بر طرف شود.

- در این کتاب پاسخنامه‌ی تشریحی به صورت راهنمای تصحیح آورده شده است. تعداد سؤالات هر نوبت در هر درس بسته به اهمیت آن درس متفاوت است که هدف از این کار، قابل استفاده بودن کتاب برای دانش‌آموزان در هر زمان از سال تحصیلی است.

- تمامی آزمون‌ها به ترتیب شامل دروس ریاضیات، علوم تجربی، فارسی، عربی، انگلیسی، مطالعات اجتماعی و پیام‌های آسمان همراه با پاسخنامه می‌باشد.

ادامه ....

کتاب مجموعه دروس هشتم :

مروری بر خلاصه کتاب:

- مطابق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی سال 93

- این کتاب در دو بخش نوبت اول و دوم (21 دوره سؤالات امتحانی نوبت اول و 40 دوره سؤالات امتحانی نوبت دوم) گردآوری شده است. علاوه بر این امتحانات برای هر نوبت، یک آزمون میان نوبت (1 دوره میان نوبت اول، 3 دوره نوبت اول، 1 دوره میان نوبت دوم، 6 دوره آزمون پایانی همراه با پاسخنامه تشریحی) نیز در نظر گرفته شده است تا نیاز دانش‌آموزان برای این امتحانات نیز برطرف شود.

- تعداد سؤالات هر نوبت در هر درس بسته به اهمیت آن درس متفاوت است که هدف از این کار قابل استفاده بودن کتاب برای دانش‌آموزان در هر زمان از سال تحصیلی است.

- تمامی آزمون‌ها به ترتیب شامل دروس ریاضیات، علوم تجربی، زبان‌انگلیسی، عربی، فارسی، مطالعات اجتماعی و پیام‌های آسمان همراه با پاسخنامه تشریحی می‌باشد.

ادامه ....

کتاب مجموعه دروس هفتم :

مروری بر خلاصه کتاب:

- مطابق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی سال 94

- این کتاب در دو بخش نوبت اول و دوم (21 دوره سؤالات امتحانی نوبت اول و 40 دوره سؤالات امتحانی نوبت دوم) گردآوری شده است. علاوه بر این امتحانات برای هر نوبت، یک آزمون میان نوبت (1 دوره میان نوبت اول، 3 دوره نوبت اول، 1 دوره میان نوبت دوم، 6 دوره آزمون پایانی همراه با پاسخنامه تشریحی) نیز در نظر گرفته شده است تا نیاز دانش‌آموزان برای این امتحانات نیز برطرف شود.

- تعداد سؤالات هر نوبت در هر درس بسته به اهمیت آن درس متفاوت است که هدف از این کار قابل استفاده بودن کتاب برای دانش‌آموزان در هر زمان از سال تحصیلی است.

- تمامی آزمون‌ها به ترتیب شامل دروس ریاضیات، علوم تجربی، زبان‌انگلیسی، عربی، فارسی، مطالعات اجتماعی و پیام‌های آسمان همراه با پاسخنامه تشریحی می‌باشد.

ادامه ....

کتاب مجموعه دروس ششم ابتدایی :

مروری بر خلاصه کتاب:

- مطابق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی سال 94

- این کتاب با بهره‌گیری از نظرها و پیشنهادهای بسیاری از کارشناسان و دبیران پایه‌ی ششم و با جمع‌آوری آزمون‌های برگزار شده‌ی استان‌های مختلف، و در دو بخش نوبت اوّل و دوم (15 دوره سؤالات امتحاني نوبت اول و 41 سؤالات امتحاني نوبت دوم) گردآوری شده است. علاوه بر این امتحانات، برای هر نوبت، یک آزمون میان نوبت (يك دوره آزمون ميان نوبت اوّل، سه دوره آزمون نوبت اول، يك دوره آزمون ميان نوبت دوم و نه دوره آزمون پایانی از هر درس) نیز در نظر گرفته شده است تا نیاز دانش‌آموزان برای این امتحانات نیز بر طرف شود. تعداد سؤالات هر نوبت در هر درس، بسته به اهمیت آن درس متفاوت است که هدف از این کار، قابل استفاده بودن کتاب برای دانش‌آموزان، در هر زمان از سال تحصیلی است.

- تمامی آزمون‌ها به ترتیب شامل دروس: ریاضی، علوم، فارسی (بخوانیم و بنویسیم)، مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان، همراه با پاسخنامه‌ تشریحی می‌باشد.

 

ادامه ....

کتاب مجموعه دروس پنجم ابتدایی :

مروری بر خلاصه کتاب:

- ارائه‌ي 58 دوره سؤالات امتحاني، (شامل 19 دوره نوبت اول و29 دوره نوبت دوم) از كتاب‌هاي: رياضيات، علوم، فارسی، مطالعات اجتماعی،هدیه‌های آسمانی

- ارائه‌ي پاسخ‌نامه‌ي تشريحي با ريزبارم‌بندي مطابق با راهنماي تصحيح وزارت آموزش و پرورش

- همراه با یک دوره آزمون میان نوبت اول و یک دوره آزمون میان نوبت دوم از هر درس  

ادامه ....

کتاب مجموعه دروس چهارم ابتدایی :

مروری بر خلاصه کتاب:

- مطابق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی سال 94

- ارائه‌ي 19 دوره سؤالات امتحاني نوبت اول و 29 دوره سؤالات امتحاني نوبت دوم از كتاب‌هاي:

رياضيات، علوم تجربی، جغرافي، فارسي (خوانداری و نوشتاری)، مطالعات اجتماعی و هديه‌هاي آسماني

- ارائه‌ي پاسخ‌نامه‌ي تشريحي با ريزبارم بندي مطابق با راهنماي تصحيح وزارت آموزش و پرورش

- همراه با یک دوره آزمون میان نوبت اول و یک دوره آزمون میان نوبت دوم از هر درس  

ادامه ....

کتاب مجموعه دروس سوم ابتدایی :

مروری بر خلاصه کتاب:

- مطابق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی سال 94

- این کتاب در دو بخش نوبت اول و دوم (17 دوره سؤالات امتحانی نوبت اول و 24 دوره سؤالات امتحانی نوبت دوم) گردآوری شده است. علاوه بر این امتحانات برای هر نوبت، یک آزمون میان نوبت نیز در نظر گرفته شده است تا نیاز دانش‌آموزان برای این امتحانات نیز برطرف شود.

- تعداد سؤالات هر نوبت در هر درس بسته به اهمیت آن درس متفاوت است که هدف از این کار قابل استفاده بودن کتاب برای دانش‌آموزان در هر زمان از سال تحصیلی است.

- تمامی آزمون‌ها به ترتیب شامل دروس ریاضیات، علوم تجربی، فارسی(خوانداری و نوشتاری)،مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمان همراه با پاسخنامه تشریحی می‌باشد.

ادامه ....

کتاب مجموعه دروس دوم تجربی :

مروری بر خلاصه کتاب:

* ارائه‌ی ۵۵ دوره سوالات امتحانی نوبت دوم از کتابهای : ریاضیات ۲ ،فیزیک ۲ ،شیمی ۲ ،زیست و آزمایشگاه ۱ ،هندسه ۱ ،ادبیات فارسی ۲ ،زبان فارسی ۲ ،عربی ۲ ،انگلیسی ۲ ،دین و زندگی ۲ و جغرافیا

* ارائه‌ی پاسخنامه تشریحی با ریز بارم بندی مطابق با راهنمای تصحیح وزارت آموزش و پرورش

* ارائه‌ی جدول بارم بندی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی  

ادامه ....

کتاب مجموعه دروس دوم انسانی :

مروری بر خلاصه کتاب:

* ارائه‌ی کلیه‌ی دروس عمومی و اختصاصی در یک جلد

* ارائه‌ی پاسخنامه‌‌ی تشریحی به همراه ریزبارم‌بندی مطابق با راهنمای تصحیح وزارت آموزش و پرورش

* ارائه‌ی آزمون‌های هماهنگ کشوری و آزمون‌های تألیفی

* ارائه‌ی جدول بارم‌بندی منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی

* شامل سؤالات امتحانی از 11 کتاب درسی که شامل: عربی2، اقتصاد، جامعه‌شناسی1، جغرافیا1، تاریخ ایران و جهان1، تاریخ ادبیات ایران و جهان1، آمار و مدل‌سازی، ادبیات فارسی2، زبان فارسی2، انگلیسی2 و دین و زندگی2

ادامه ....

مجموعه دروس پیش انسانی :

مروری بر خلاصه کتاب:

- ارائه‌ی کلیه‌ی دروس عمومی و اختصاصی در یک جلد

-ارائه‌ی پاسخنامه‌ی تشریحی به همراه ریزبارم‌بندی مطابق با راهنمای تصحیح وزارت آموزش و پرورش

- ارائه‌ی آزمون‌های هماهنگ کشوری و آزمون تألیفی

- ارائه‌ی جدول بارم‌بندی منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی

-ارائه‌ی 35 دوره سوالات امتحانی از 7 کتاب اختصاصی علوم انسانی شامل: عربی، ادبیات فارسی (قافیه، عروض، سبک‌شناسی و نقد ادبی)، فلسفه، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، علوم اجتماعی و ریاضی پایه

-ارائه‌ی پاسخنامه تشریحی با ریز بارم بندی مطابق با راهنمای تصحیح وزارت آموزش و پرورش

-ارائه‌ی جدول بارم بندی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی  

ادامه ....

تعداد 1-10          کل مطالب 13
1 2 >> >>|