فارسی سوم دبستان :

اجرا روی رایانه=بلی اجرا روی گوشی همراه = اپل واندروید4.3 به بالا(اندروید 3.3 به بالا در صورت داشتن نرم افزار آفیس

ادامه ....

ریاضی سوم دبستان :

اجرا روی رایانه=بلی اجرا روی گوشی همراه = اپل واندروید4.3 به بالا(اندروید 3.3 به بالا در صورت داشتن نرم افزار آفیس)

ادامه ....

تعداد 1-3          کل مطالب 3