نرم افزار کارگاه الکترونیک Electronic Lab

این نرم افزار تحت ویندوز یک دستیار بسیار کوچک برای آموزش الکترونیک است . این برنامه وسیله خوبی برای آموزش الکترونیک و شناخت قطعات موجود در این رشته می باشد که در ابتدای کار و در انتشار اول قطعات مقاومت و خازن را که دارای بیشترین کاربرد در الکترونیک می باشد زیر پوشش قرار می دهد که در نسخه های بعد به ارائه دیگر قطعات خواهد پرداخت . همیشه یکی از مشکلات موجود در الکترونیک وجود قطعات با کدهای رنگی یا اعداد بصورت کد بوده که در حقیقت نماینده مقادیر واقعی قطعات است و برای راحتی کار افراد حرفه ای و آشنا با الکترونیک و نیز برای صرفه جویی در مکان چاپ روی قطعات که معمولاً کوچک بوده و جای کافی برای نوشتن ندارند به این صورت عمل می شود که این کار برای افراد تازه کار مشکل آفرین می شوند .  بهمین دلیل برنامه Electronic lab  ارائه شد تا مشکل موجود بصورت آموزشی حل گردد . در کنار این مجموعه در منوی tools  امکاناتی برای محاسبه و بدست آوردن مقادیر ترکیبی از خازن های موجود در میز کار ارائه شده که در حد حرفه ای بوده و میتواند نیاز به محاسبه های وقت گیر را در این مورد با دقت عمل زیاد از بین ببرد در این بخش ترکیب های مختلف موازی و سری برای خازن ها و مقاومت ها ارائه شده که در بخش مربوط توضیحات کافی ارائه شده است .

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....

.