> موسیقی و صدا > صدای دیجیتالی
مجموعه ۱۲۵ صدای دیجیتالی :

مجموعه ۱۲۵ صدای مختلف مناسب برای گوشی های تلفن همراه مانند صدای پیام کوتاه یا زنگ تلفن و نیز صداهای مختلف در سیستم های دیجیتالی که هنگام رویدادها پخش می شوند.

 

فرمت : mp3

ادامه ....

تعداد 1-1          کل مطالب 1