پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی :

این هم آرشیو کامل پاسخنامه های کنکور رشته تجربی از سال 1385 تا 1395 که منبع بسیار مفیدی برای داوطلبان کنکور است . ما با فشرده سازی این فایلها در یک فایل کارتان را برای دانلود همه پاسخنامه های این ده سال راحت کردیم .

 

فرمت : pdf

ادامه ....

دفترچه سوالات کنکور سراسری هنر92 :

کنکور سراسری1392 رشته:هنر شامل:پاسخنامه های عمومی و اختصاصی فرمت:Pdf

ادامه ....

دفترچه سوالات کنکور سراسری زبان خارجه 92 :

کنکور سراسری1392 رشته:زبان شامل:پاسخنامه های عمومی و اختصاصی فرمت:Pdf

ادامه ....

دفترچه سوالات کنکور سراسری ریاضی 92 :

کنکور سراسری1392 رشته:ریاضی شامل:پاسخنامه های عمومی و اختصاصی فرمت:Pdf

ادامه ....

دفترچه سوالات کنکور سراسری علوم تجربی 92 :

کنکور سراسری1392 رشته:علوم تجربی شامل:پاسخنامه های عمومی و اختصاصی فرمت:Pdf

ادامه ....

دفترچه سوالات کنکور سراسری علوم انسانی 92 :

کنکور سراسری1392 رشته:علوم انسانی شامل:پاسخنامه های عمومی و اختصاصی فرمت:Pdf

ادامه ....

دفترچه سوالات سراسری کنکور ریاضی 91 :

کنکور سراسری1391 رشته:ریاضی شامل:پاسخنامه های عمومی و اختصاصی فرمت:Pdf

ادامه ....

دفترچه سوالات کنکور سراسری علوم تجربی 91 :

کنکور سراسری1391 رشته:علوم تجربی شامل:پاسخنامه های عمومی و اختصاصی فرمت:Pdf

ادامه ....

دفترچه سوالات کنکور سراسری علوم انسانی 91 :

کنکور سراسری1391 رشته:علوم انسانی شامل:پاسخنامه های عمومی و اختصاصی فرمت:Pdf

ادامه ....

دفترچه سوالات سراسری کنکور ریاضی 90 :

کنکور سراسری1390 رشته:ریاضی شامل:پاسخنامه های عمومی و اختصاصی فرمت:Pdf

ادامه ....

تعداد 1-10          کل مطالب 30
1 2 3 >> >>|