راهنمای درخواست ویزای آلمان جستجوی کار

با روادید جستجوی کار میتوانید برای مدت شش ماه در آلمان به دنبال کاری بگردید که با مدرك تحصیلی شما همخوانی داشته باشد. پیش شرط لازم مدرك پایان تحصیلات دانشگاهی معتبر است یا حداقل دو سال آموزش فنی و حرفهایی معتبر.هر زمان شغلی پیدا کردید میتوانید درخواست اقامت به عنوان نیروي متخصص بدهید.
عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....

.