> آموزش چندرسانه‌ای > مقطع ابتدایی
راهکار حل مسئله :

در تدریس مهم ترین بخش آن تسلط بر حل سوال است که این جزوه راهکار های حل مسئله را به بهترین شکل ممکن برای شما به اجرا می‌گذارد تا بتوانید در کلاس درس وارائه خوش یدرخشید

ادامه ....

آموزش تقسیم :

جزوه مورد نظر در موردمبحث انواع تقسیم در مقطع ابتدایی است که تمامی اهداف آموزش مربوطه به این مقطع را پوشش داده است...

#مناسب دانش آموزان و....

ادامه ....

تدریس Synectics :

پکیج مورد نظر پکیجی کامل وکاربردی در جهت تفهیم ویادگیری بیشتر در تدریس نوآفرینی شده که درسه بعد اصلی ومهم گردآوری شده است :از مهمترین سرفصل های آن مراحل اجرای روش تدریس نوآفرینی شده میباشد

#مناسب برای نوآموزان فرهنگی

ادامه ....

تعداد 1-4          کل مطالب 4