کتاب مجموعه دروس سوم ابتدایی

مروری بر خلاصه کتاب:

- مطابق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی سال 94

- این کتاب در دو بخش نوبت اول و دوم (17 دوره سؤالات امتحانی نوبت اول و 24 دوره سؤالات امتحانی نوبت دوم) گردآوری شده است. علاوه بر این امتحانات برای هر نوبت، یک آزمون میان نوبت نیز در نظر گرفته شده است تا نیاز دانش‌آموزان برای این امتحانات نیز برطرف شود.

- تعداد سؤالات هر نوبت در هر درس بسته به اهمیت آن درس متفاوت است که هدف از این کار قابل استفاده بودن کتاب برای دانش‌آموزان در هر زمان از سال تحصیلی است.

- تمامی آزمون‌ها به ترتیب شامل دروس ریاضیات، علوم تجربی، فارسی(خوانداری و نوشتاری)،مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمان همراه با پاسخنامه تشریحی می‌باشد.

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....