کتاب مجموعه دروس دوم تجربی

مروری بر خلاصه کتاب:

* ارائه‌ی ۵۵ دوره سوالات امتحانی نوبت دوم از کتابهای : ریاضیات ۲ ،فیزیک ۲ ،شیمی ۲ ،زیست و آزمایشگاه ۱ ،هندسه ۱ ،ادبیات فارسی ۲ ،زبان فارسی ۲ ،عربی ۲ ،انگلیسی ۲ ،دین و زندگی ۲ و جغرافیا

* ارائه‌ی پاسخنامه تشریحی با ریز بارم بندی مطابق با راهنمای تصحیح وزارت آموزش و پرورش

* ارائه‌ی جدول بارم بندی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی
 

عرضه شده توسط :
ادامه ....