کتاب مجموعه دروس دوم انسانی

مروری بر خلاصه کتاب:

* ارائه‌ی کلیه‌ی دروس عمومی و اختصاصی در یک جلد

* ارائه‌ی پاسخنامه‌‌ی تشریحی به همراه ریزبارم‌بندی مطابق با راهنمای تصحیح وزارت آموزش و پرورش

* ارائه‌ی آزمون‌های هماهنگ کشوری و آزمون‌های تألیفی

* ارائه‌ی جدول بارم‌بندی منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی

* شامل سؤالات امتحانی از 11 کتاب درسی که شامل: عربی2، اقتصاد، جامعه‌شناسی1، جغرافیا1، تاریخ ایران و جهان1، تاریخ ادبیات ایران و جهان1، آمار و مدل‌سازی، ادبیات فارسی2، زبان فارسی2، انگلیسی2 و دین و زندگی2

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....