کتاب مجموعه دروس چهارم ابتدایی

مروری بر خلاصه کتاب:

- مطابق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی سال 94

- ارائه‌ي 19 دوره سؤالات امتحاني نوبت اول و 29 دوره سؤالات امتحاني نوبت دوم از كتاب‌هاي:

رياضيات، علوم تجربی، جغرافي، فارسي (خوانداری و نوشتاری)، مطالعات اجتماعی و هديه‌هاي آسماني

- ارائه‌ي پاسخ‌نامه‌ي تشريحي با ريزبارم بندي مطابق با راهنماي تصحيح وزارت آموزش و پرورش

- همراه با یک دوره آزمون میان نوبت اول و یک دوره آزمون میان نوبت دوم از هر درس
 

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....