مجموعه دروس پیش انسانی

مروری بر خلاصه کتاب:

- ارائه‌ی کلیه‌ی دروس عمومی و اختصاصی در یک جلد

-ارائه‌ی پاسخنامه‌ی تشریحی به همراه ریزبارم‌بندی مطابق با راهنمای تصحیح وزارت آموزش و پرورش

- ارائه‌ی آزمون‌های هماهنگ کشوری و آزمون تألیفی

- ارائه‌ی جدول بارم‌بندی منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی

-ارائه‌ی 35 دوره سوالات امتحانی از 7 کتاب اختصاصی علوم انسانی شامل: عربی، ادبیات فارسی (قافیه، عروض، سبک‌شناسی و نقد ادبی)، فلسفه، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، علوم اجتماعی و ریاضی پایه

-ارائه‌ی پاسخنامه تشریحی با ریز بارم بندی مطابق با راهنمای تصحیح وزارت آموزش و پرورش

-ارائه‌ی جدول بارم بندی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی
 

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....