مجموعه دروس پیش تجربی :

مروری بر خلاصه کتاب:

-ارائه‌ی کلیه‌ی دروس عمومی و اختصاصی در یک جلد

-ارائه‌ی پاسخنامه‌ی تشریحی به همراه ریزبارم‌بندی مطابق با راهنمای تصحیح وزارت آموزش و پرورش

- ارائه‌ی آزمون‌های هماهنگ کشوری وآزمون تألیفی

-ارائه‌ی جدول بارم‌بندی منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی

-ارائه‌ی 25 دوره سوالات امتحانی از5 کتاب اختصاصی علوم تجربی شامل : علوم زمین ، زیست‌شناسی، فیزیک و شیمی

-ارائه‌ی پاسخنامه تشریحی با ریز بارم بندی مطابق با راهنمای تصحیح وزارت آموزش و پرورش

-ارائه‌ی جدول بارم بندی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی  

ادامه ....

مجموعه دروس پیش عمومی :

مروری بر خلاصه کتاب:

- ارائه‌ی کلیه‌ی دروس عمومی و اختصاصی در یک جلد

-ارائه‌ی پاسخنامه‌ی تشریحی به همراه ریزبارم‌بندی مطابق با راهنمای تصحیح وزارت آموزش و پرورش

-ارائه‌ی آزمون‌های هماهنگ کشوری و آزمون تألیفی

-ارائه‌ی جدول بارم‌بندی منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی

-ارائه‌ی 21 دوره سوالات امتحانی از 3 کتاب عمومی پیش‌دانشگاهی شامل : دین‌و زندگی،زبان و ادبیات فارسی و انگلیسی

-ارائه‌ی پاسخنامه تشریحی با ریز بارم بندی مطابق با راهنمای تصحیح وزارت آموزش و پرورش

-ارائه‌ی جدول بارم بندی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی

ادامه ....

مجموعه دروس پیش ریاضی :

مروری بر خلاصه کتاب:

-ارائه‌ی کلیه‌ی دروس عمومی و اختصاصی در یک جلد

-ارائه‌ی پاسخنامه‌ی تشریحی به همراه ریزبارم‌بندی مطابق با راهنمای تصحیح وزارت آموزش و پرورش

- ارائه‌ی آزمون‌های هماهنگ کشوری و آزمون تألیفی

- ارائه‌ی جدول بارم‌بندی منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی

-ارائه‌ی 25 دوره سوالات امتحانی از 5 کتاب اختصاصی ریاضی و فیزیک شامل : حساب دیفرانسیل و انتگرال، هندسه تحلیلی و جبر خطی، ریاضیات گسسته ، فیزیک و شیمی

-ارائه‌ی پاسخنامه تشریحی با ریز بارم بندی مطابق با راهنمای تصحیح وزارت آموزش و پرورش

-ارائه‌ی جدول بارم بندی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی  

ادامه ....

تعداد 11-13          کل مطالب 13
|<< << 1 2