المپیاد-کتاب اختر فیزیک برای رصدگران

مولف این کتاب آقای مایک اینگلیس و مترجم آن آقای کامبیز خالقی می‌باشد.
این کتاب فیزیک نجومی را به زبانی ساده بیان کرده و مطالب آن در 4 فصل با عناوین زیر تنظیم شده است:
1) ابـزار کار
2) محیط مـیان ستاره‌ای
3) ستارگان
4) کهکشان‌ها
 

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....