المپیاد-سرگرمی های خوشگوار ریاضی

کتاب سرگرمی های خوشگوار ریاضی که برگی از نهال مینی المپیاد میباشد ، توسط آقای حمیدرضا زیارتی باهر نوشته شده و در این کتاب تعداد زیادی معما و بازی های ریاضی گنجانده شده است . این کتاب تمام رنگی بوده و آن را برای تمامی افراد کنجکاو و علاقمند به بازی های ریاضی توصیه می کنیم .

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....

.