المپیادهای ریاضی کانادا

در این کتاب مجموعه سوالات المپیادهای ریاضی کانادا به همراه پاسخ آنها از سال 1976 تا سال 2011 گرد آوری شده است . هر دوره از این مجموعه شامل سوالاتی از مباحث مختلف المپیاد ریاضی است .مترجمان و گردآورندگان این کتاب آقایان محمد مهدی آذری و حسین رفیع پور هستند .

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....