کتاب فیزیک 3 -ویژه دانش آموزان ممتاز-ج 1

کتاب شامل موارد زیر است:
1) بسط و تشريح مطالب درسی تا حد المپيادهای علمی
2) ارائه‌ی مسائل نمونه با راه حل های تشريحی و متنوع
3) ارائه‌ی تمارين متفاوت در خور دانش آموزان ممتاز
4) پرسش‌های چهارگزينه‌ای به همراه پاسخ كليدی آن‌ها
5) سؤالات المپياد داخلی ايران كه مرتبط با بحث مورد نظر باشند
(البته به همراه پاسخ تشريحی آن‌ها)

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....

برچسب ها : فیزیک 3-ویژه ممتاز-