کتاب ریاضیات گسسته-ویژه دانش آموزان ممتاز

این کتاب برای دانش‌آموزان متوسط به بالا نوشته شده است و برای دانش آموزان ضعیف قابل استفاده نمی‌باشد. مطالب خارج از کتاب تا جایی که در تفهیم مطالب موجود در کتاب درسی دخیل باشند آورده شده است ولی در پرسش‌های چهارگزینه‌ای از آن‌ها سؤالی داده نشده است و یا احیاناً اگر سؤالی بنا به صلاحدید داده شده باشد با نوشتن حرف d در کنار آن به نشانه خارج از چارچوب بودن آن مشخص شده است.
تمام پرسش‌های آن سطح‌بندی شده است به این صورت که سؤالات در چهار سطح ساده، متوسط، دشوار و خارج از چارچوب کنکور مشخص گردیده‌اند.
ساختار این کتاب به شکل زیر می‌باشد:
1) ارائه مطالب جلسه اول تدریس کلاسی به همراه مثال‌ها و تست‌های مرتبط
2) ارائه پرسش‌های چهارگزینه‌ای مرتبط با درس جلسه اول
3) ارائه مطالب جلسه دوم تدریس کلاسی به همراه مثال‌ها و تست‌های مرتبط
4) ارائه پرسش‌های چهار گزینه‌ای مرتبط با درس جلسه دوم
5) پاسخ کلیدی تمام پرسش‌های چهار‌گزینه‌ای ارائه شده در فصل اول
6) پاسخ تشریحی تمام پرسش‌های چهار گزینه‌ای ارائه شده در فصل اول
7) ارائه آزمون سی سؤاله متناسب با مطالب موجود در فصل اول
8) ارائه سؤالات کنکور سراسری و آزاد از سال ۷۵ به بعد.

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....