کتاب ریاضی 2 -ویژه دانش آموزان ممتاز

كتاب شامل موارد زير می‌باشد:
1) بسط و تشريح مطالب درسي تا حد المپيادهای علمی
2) ارائه‌ی مسائل نمونه با راه حل‌های تشريحی و متنوع
3) ارائه‌ی تمارين متفاوت در خور دانش‌آموزان ممتاز
4) پرسش‌های چهارگزينه‌ای به همراه پاسخ كليدی آن‌ها
5) سؤالات المپياد داخلی ايران كه مرتبط با بحث مورد نظر باشند (البته به همراه پاسخ تشريحی آن‌ها)

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....

برچسب ها : ریاضی 2-ویژه ممتاز-