کتاب ریاضی عمومی تجربی-ویژه دانش آموزان ممتاز

کتاب شامل موارد زیر می‌باشد:
1) بسط و تشریح مطالب درسی تا حد المپیادهای علمی
2) ارائه مسائل نمونه با راه حل‌های تشریحی و متنوع
3) ارائه تمارین متفاوت در خور دانش آموزان ممتاز
4) پرسش‌های چهارگزینه‌ای به همراه پاسخ کلیدی آن‌ها
در ضمن تست‌های این مجموعه به صورت طبقه‌بندی شده ساده، متوسط، دشوار و بالاتر از دشوار (a , b , c , d) می‌باشند.
 

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....