کتاب فیزیک 3 تجربی

مروری بر خلاصه کتاب:

- ارائه‌ی تمامی نکات مورد نیاز برای پاسخ تست‌ها در قالب درسنامه‌های کاربردی

- ارائه‌ی تمامی پرسش‌‌های چهارگزینه‌ای غیر مشابه کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور

- ارائه‌ی پرسش‌های چهارگزینه‌ای منتخب آزمون‌های سراسری گاج و آزمایشی سنجش

- تجزیه و تحلیل سؤالات امتحانی دی و خرداد ماه در قالب پرسش‌های چهارگزینه‌ای

- ارائه‌ی تمامی مفاهیم، تمرینات و مثال‌های کتاب درسی و کتاب راهنمای معلم، در قالب پرسش‌های چهارگزینه‌ای استاندارد

- ارائه‌ی 226 پرسش چهارگزینه‌ای منتخب برای دانش‌آموزان مستعد تحت عنوان یک قدم تا 100 در هر فصل
 

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....