کتاب موضوعی-ژنتیک به زبان آدمیزاد

*شامل بیش از 2000 پرسش چهار گزینه ای کنکور های سراسری داخل و خارج از کشور ، آزاد ، سنجش و تالیفی

*آموزش کلیه مباحث ژنتیک ( ژنتیک مندلی ، ژنتیک گیاهی ، ژنتیک جمعیت ، ژنتیک در آغازیان و قارچ ها) بر اساس کتاب های درسی جدید

*ارائه درس نامه هایی جامع و مطابق با کنکورهای اخیر با نگرش و تفهیم سوالات از طریق بررسی جزء به جزء مسائل

*ارائه نکات کلیدی و مهم در قالب فوت کوزه گری

*تفکیک پرسش های چهارگزینه ای هر فصل به طور مبحث به مبحث

*درجه بندی تست های هر مبحث در یک روال منطقی با عنایت به پیشنیازها از آسان به دشوار
 

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....