کتاب موضوعی-مشتق

*منطبق با آخرین تغییرات کتب درسی (حسابان، حساب و دیفرانسیل، ریاضی 3 و ریاضی عمومی تجربی)

*آموزش کامل مفاهیم و اثبات قضایا و فرمول های مشتق

*بررسی سوالات هماهنگ کشوری (داخل و خارج کشور)

*در برگیرنده نکات تستی کنکور سراسری داخل و خارج کشور

*شامل سه فصل همراه با تست هایی مرتبط و پاسخ هایی کاملا تشریحی

*مبحث آهنگ تغییرات به مشتق، این بخش نیز همراه با مشتق مطرح شده است.

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....

برچسب ها : کتاب موضوعی-مشتق-