کتاب جامع ششم سری EQ 1402 :

کتاب جامع ششم دبستان سری EQ، در 480 صفحه مصور رنگی به چاپ رسیده و حاوی مجموعه کتاب‌های پرسمانِ کلیه‌ی دروس پایه ششم دبستان است. در ابتدای هر فصل از کتاب درس‌نامه‌ی جامعی ارائه شده و پس‌ از آن مجموعه سؤالات امتحانی مربوط به آن درس همراه با پاسخ تشریحی آورده شده است. 

ادامه ....

پرسمان EQ جامع نهم :
شامل دروس ریاضی، علوم تجربی، فارسی، عربی، انگلیسی (کتاب EQ تجمیع یافته 5 کتاب پرسمان نهم می باشد) ارائه درسنامه های مفید و کاربردی به همراه مثال های حل شده بانک سوالات امتحانی (2418 پرسش استاندارد) طبقه بندی شده (درس به درس) پاسخ تشریحی به تمام سوال های داده شده پرسش های چهار گزینه ای برای هر درس به همراه پاسخ چاپ 1395 - تعداد صفحات: 504
ادامه ....

پرسمان EQ جامع هشتم :
شامل دروس ریاضی، علوم تجربی، فارسی، عربی و انگلیسی (کتاب EQ تجمیع یافته 5 کتاب پرسمان هشتم می باشد) ارائه درسنامه های مفید و کاربردی به همراه مثال های حل شده بانک سوالات امتحانی (2340 پرسش استاندارد) طبقه بندی شده (درس به درس) پاسخ تشریحی به تمام سوال های داده شده پرسش های چهار گزینه ای برای هر درس به همراه پاسخ چاپ 1395 - تعداد صفحات: 496
ادامه ....

کتاب EQ ریاضی 3 انسانی :

مروری بر خلاصه کتاب:

- ارائه‌ی درسنامه‌های مفید و کاربردی به صورت تیپ‌بندی شده بر اساس شیوه‌ی طرح سؤالات امتحان نهایی

- توضیح مطالب درسی به شکل ساده و مورد نیازو به شکل کلیدی

- آدرس دار بودن مطالب درسنامه با بررسی تمامی سؤالات امتحان نهایی

- ارائه‌ی تمرین پس از توضیح هر قسمت به منظور تثبیت درس و یادگیری حل مسائل

- کم حجم بودن درسنامه و در عین حال بیان همه‌ی نکات لازم برای امتحان

- ارائه‌ی نمونه سؤال امتحان ترم اول و هماهنگ کشوری همراه با ریز‌بارم‌بندی مطابق با پاسخنامه‌ی وزارت آموزش و پرورش

ادامه ....

کتاب EQ حسابان :

مروری بر خلاصه کتاب:

- ارائه‌ی درسنامه‌های مفید وکابردی بر اساس شیوه‌ی طرح سؤالات امتحان نهایی

- توضیح مطالب درسی به شکل ساده و مورد نیاز

- آدرس دار بودن مطالب درسنانه با بررسی تمامی سؤالات امتحانات نهایی

- ارائه‌ی مثال پس از توضیح هرقسمت به منظور تثبیت درس و یادگیری حل مسائل

- کم حجم بودن درسنامه و در عین حال بیان همه‌ی نکات لازم برای امتحان

- ارائه‌ی نمونه سوال امتحان ترم اول و هماهنگ کشوری همراه با ریزبارم‌یندی مطابق با پاسخ‌نامه وزارت آموزش و پرورش  

ادامه ....

کتاب EQ دین و زندگی 3 :

مروری بر خلاصه کتاب:

- ارائه‌ی درسنامه‌های مفید و کاربردی به صورت تیپ‌بندی شده بر اساس شیوه‌ی طرح سؤالات امتحان نهایی

- توضیح مطالب درسی به شکل ساده و مورد نیاز

- آدرس دار بودن مطالب درسنامه‌ با بررسی تمامی سؤالات امتحانات نهایی

- کم حجم بودن درسنامه و در عین حال بیان همه‌ی نکات لازم برای امتحان

- ارائه‌ی نمونه سؤال امتحان ترم اول و هماهنگ کشوری به همراه با ریز‌بارم‌بندی مطابق با پاسخنامه‌ی وزارت آموزش و پرورش  

ادامه ....

کتاب EQ شیمی 3 :

مروری بر خلاصه کتاب:

- ارائه‌ی درسنامه‌های مفید و کاربردی بر اساس شیوه‌ی طرح سؤالات امتحان نهایی

- توضیح مطالب درسی به شکل ساده و مورد نیاز

- ارائه‌ی تمرین پس از توضیح هر قسمت به منظور تثبیت درس و یادگیری حل مسائل

- کم حجم بودن درسنامه و در عین حال بیان همه‌ی نکات لازم برای امتحان

- ارائه‌ی نمونه سؤال امتحان ترم اول و هماهنگ کشوری همراه با ریز بارم‌بندی مطابق با پاسخنامه‌ی وزارت آموزش و پرورش

ادامه ....

کتاب EQ زمین شناسی :

مروری بر خلاصه کتاب:

- ارائه‌ی درسنامه‌های مفید و کاربردی بر اساس شیوه‌ی طرح سؤالات امتحان نهایی

- توضیح مطالب درسی به شکل ساده و مورد نیاز

- آدرس دار بودن مطالب درسنامه با بررسی تمامی سؤالات امتحانات نهایی

- کم حجم بودن درسنامه در عین حال بیان همه‌ی نکات لازم برای امتحان

- ارائه‌ی نمونه سؤال امتحان ترم اول و هماهنگ کشوری همراه با ریز‌بارم‌بندی مطابق با پاسخنامه‌ی وزارت آموزش و پرورش  

ادامه ....

کتاب EQ جبر و احتمال :

مروری بر خلاصه کتاب:

- ارائه‌ی درسنامه‌های مفید و کاربردی به صورت تیپ‌بندی شده بر اساس شیوه‌ی طرح سؤالات امتحان نهایی

- توضیح مطالب درسی به شکل ساده و مورد نیاز و به شکل کلیدی

- آدرس دار بودن مطالب درسنامه با بررسی تمامی سؤالات امتحانات نهایی

- ارائه‌ی تمرین پس از توضیح هر قسمت به منظور تثبیت درس و یادگیری حل مسائل

- کم حجم بودن درسنامه و در عین حال بیان همه‌ی نکات لازم برای امتحان

- ارائه‌ی نمونه سؤال امتحان ترم اول و هماهنگ کشوری همراه با ریزبارم‌بندی مطابق با پاسخ‌نامه‌ی وزارت آموزش و پرورش  

ادامه ....

کتاب EQ عربی 3 :

مروری بر خلاصه کتاب:

- ارائه‌ی درسنامه‌های مفید و کاربردی به شکل موضوعی و درس به درس بر اساس شیوه‌ی طرح سؤالات امتحان نهایی

- توضیح مطالب درسی به شکل ساده و مورد نیاز

- ارائه‌ی مثال پس از توضیح قواعد هر درس به منظور تثبیت مطالب و آشنایی با شیو‌ه‌ی طرح سوال

- کم حجم بودن درسنامه و در عین حال بیان همه‌ی نکات لازم برای امتحان

- ارائه‌ی نمونه سؤال امتحان ترم اول و هماهنگ کشوری همراه با ریز‌بارم‌بندی مطابق با پاسخنامه‌ی وزارت آموزش و پرورش  

ادامه ....

تعداد 1-10          کل مطالب 10