دور دنیا در چهار ساعت سوال انسانی :

مروری بر خلاصه کتاب:

- در برگيرنده‌ي 12 كنكور سراسري سال‌هاي 88 تا 93 داخل و خارج از كشور

- پيشنهاد مي‌كنيم براي استفاده‌ي هدفمند طبق مراحل زير كه شرح كامل در كتاب آمده است عمل كنيد:

- مرحله‌ي اول: جمع‌بندي (كنكورهاي داخل كشور)

- از کنکور سراسری سال 88 شروع کنید همانند کنکور از ابزارهای غیر مجاز استفاده نکنید و در همان مدت تعیین شده آزمون را برگزار نمایید. هنگام آزمون ابتدا به تست‌هایی بپردازید که برای شما ساده تر است سپس گزینه‌ی صحیح را در دفترچه‌ی سؤال علامت بزنید و بلافاصله در پاسخ‌برگ پر کنید.

- مرحله‌ي دوم: كنكورهاي خارج از كشور

ادامه ....

دور دنیا در چهار ساعت پاسخ تجربی :

مروری بر خلاصه کتاب:

در این کتاب کوشیده‌ایم:

- به همه‌ی سؤالات به درستی و با دقت علمی بالا پاسخ گفته شود.

- در شیوه‌ی پاسخ‌گویی و شرح موضوعات هیچ‌گونه ابهامی بر جا نماند.

- علت انتخاب یا ترجیح گزینه ی صحیح و دلایل رد دیگر گزینه‌ها بررسی شود.

- دام‌های تستی و مشابهت‌های فریبنده معرفی و گوشزد شود.

- هر پاسخ حرفی برای گفتن و نکته‌ای برای آموختن داشته باشد.

ادامه ....

دور دنیا در چهار ساعت سوال تجربی :

مروری بر خلاصه کتاب:

- در برگيرنده‌ي 12 كنكور سراسري سال‌هاي 88 تا 93 داخل و خارج از كشور

- پيشنهاد مي‌كنيم براي استفاده‌ي هدفمند طبق مراحل زير كه شرح كامل در كتاب آمده است عمل كنيد:

- مرحله‌ي اول: جمع‌بندي (كنكورهاي داخل كشور)

- از کنکور سراسری سال 88 شروع کنید همانند کنکور از ابزارهای غیر مجاز استفاده نکنید و در همان مدت تعیین شده آزمون را برگزار نمایید. هنگام آزمون ابتدا به تست‌هایی بپردازید که برای شما ساده تر است سپس گزینه‌ی صحیح را در دفترچه‌ی سؤال علامت بزنید و بلافاصله در پاسخ‌برگ پر کنید.

- مرحله‌ي دوم: كنكورهاي خارج از كشور

ادامه ....

دور دنیا در چهار ساعت پاسخ ریاضی :

مروری بر خلاصه کتاب:

- در این کتاب کوشیده‌ایم:

- به همه‌ی سؤالات به درستی و با دقت علمی بالا پاسخ گفته شود.

- در شیوه‌ی پاسخ‌گویی و شرح موضوعات هیچ‌گونه ابهامی بر جا نماند.

- علت انتخاب یا ترجیح گزینه ی صحیح و دلایل رد دیگر گزینه‌ها بررسی شود.

- دام‌های تستی و مشابهت‌های فریبنده معرفی و گوشزد شود.

- هر پاسخ حرفی برای گفتن و نکته‌ای برای آموختن داشته باشد.

ادامه ....

دور دنیا در چهار ساعت سوال ریاضی :

مروری بر خلاصه کتاب:

- در برگيرنده‌ي 12 كنكور سراسري سال‌هاي 88 تا 93 داخل و خارج از كشور

- پيشنهاد مي‌كنيم براي استفاده‌ي هدفمند طبق مراحل زير كه شرح كامل در كتاب آمده است عمل كنيد:

- مرحله‌ي اول: جمع‌بندي (كنكورهاي داخل كشور)

- از کنکور سراسری سال 88 شروع کنید همانند کنکور از ابزارهای غیر مجاز استفاده نکنید و در همان مدت تعیین شده آزمون را برگزار نمایید. هنگام آزمون ابتدا به تست‌هایی بپردازید که برای شما ساده تر است سپس گزینه‌ی صحیح را در دفترچه‌ی سؤال علامت بزنید و بلافاصله در پاسخ‌برگ پر کنید.

- مرحله‌ي دوم: كنكورهاي خارج از كشور

ادامه ....

دور دنیا در چهار ساعت پاسخ عمومی :

مروری بر خلاصه کتاب:

- شامل پاسخ‌هاي تشريحي زبان و ادبيّات فارسي - عربي - دين وزندگي - زبان انگليسي كنكورهاي داخل و خارج از كشور رشته‌هاي رياضي، تجربي، انساني، هنر و زبان سال‌هاي 88 تا 93

- در این کتاب کوشیده‌ایم:

- به همه‌ی سؤالات به درستی و با دقت علمی بالا پاسخ گفته شود.

- در شیوه‌ی پاسخ‌گویی و شرح موضوعات هیچ‌گونه ابهامی بر جا نماند.

- علت انتخاب یا ترجیح گزینه ی صحیح و دلایل رد دیگر گزینه‌ها بررسی شود.

- دام‌های تستی و مشابهت‌های فریبنده معرفی و گوشزد شود.

- هر پاسخ حرفی برای گفتن و نکته‌ای برای آموختن داشته باشد.

ادامه ....

دور دنیا در چهار ساعت سوال عمومی :

مروری بر خلاصه کتاب:

- شامل تست‌های زبان و ادبيّات فارسي - عربي - دين وزندگي - زبان انگليسي كنكورهاي داخل و خارج از كشور رشته‌هاي رياضي، تجربي، انساني، هنر و زبان سال‌هاي 88 تا 93

- در برگيرنده‌ي 36 كنكور دانشگاه سراسري سال‌هاي 88 تا 93 داخل و خارج از كشور براي تمامي گروه‌هاي آزمايشي

- تنها مرجع سؤالات کنکور خارج از کشور

ادامه ....

تعداد 1-8          کل مطالب 8