کتاب خشت اول-نگاهی به مباحث دیفرانسیل

در این کتاب با نگاهی عمیق به کتاب درسی حساب دیفرانسیل و انتگرال سعی شده است موانع موجود بر سر راه شما جهت مطالعه‌ی کتاب درسی برطرف شود. با مطالعه‌ی این کتاب نه تنها کتاب درسی خود را مطالعه نموده‌اید بلکه متوجه می‌شوید کجای کتاب مهم‌تر است و تمرینات چگونه به تست تبدیل میشوند.

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....

برچسب ها : خشت اول-دیفرانسیل-