کتاب حسابان-ج 2

حسابان سال سوم دبيرستان ويژه‌ی دانش آموزان ممتاز - جلد 2 اين كتاب در دو جلد تدوين شده است كه جلد دوم آن 440صفحه می‌باشند. مؤلفان اين كتاب آقای حسين شفيع‌زاده ، آقای حمیدرضا کریمی و آقای علی یوسفی هستند.
این كتاب شامل موارد زير می‌باشد:
1) بسط و تشريح مطالب درسی تا حد المپيادهای علمی
2) ارائه‌ی مسائل نمونه با راه حل‌های تشريحی و متنوع
3) ارائه‌ی تمارين متفاوت در خور دانش آموزان ممتاز
4) پرسش‌های چهارگزينه‌ای به همراه پاسخ كليدی آن‌ها
5)سؤالات المپياد داخلي ايران كه مرتبط با بحث مورد نظر باشند. (البته به همراه پاسخ تشريحی آن‌ها)
 

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....

برچسب ها : حسابان-