کتاب شیمی-4

*آموزش گام به گام تمامی مباحث و مفاهیم شیمی 4 با نگرش تحلیلی

*منطبق بر آخرین تغییرات شیمی 4

*مجموعه کاملی از تمرین های تشریحی

*شامل بیش از 1400 تست آزمون های تالیفی ، سراسری ، آزاد و خارج از کشور
 

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....
کاربر مهمان :
واسه دهم چی؟

برچسب ها : شیمی 4-

.