کتاب توت عربی

در این کتاب نحوه ی ترجمه و تعریب مفصل تشریح شده است .مؤلف آن آقای مجتبی محمدی می‌باشد . تحلیل آماری و نموداری عناوین مختلف هر درس . ارائه مباحث عربی کنکور به صورت درس به درس . برسی سوالات آزمون های سراسری کلیه رشته ها . در حال حاضر چاپ اول آن در بازار موجود است .

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....

برچسب ها : توت عربی-

.