> فایلهای عمومی و اسناد > فایل متنی و اسناد
وصیت نامه داریوش کبیر :
وصیت نامه داریوش کبیر که امپراتوری ایران را با پنج کشور به خشایارشاه سپرد . 
ادامه ....

مجموعه فرم‌های قبض و رسید برای شرکتها :

این مجموعه شامل فرم‌ها و قبض ها و رسیدها و فاکتوهای  زیر است که در اغلب موسسات و شرکتها قابلیت استفاده دارد . این فرم ها قابلیت چاپ و تکثیر و استفاده در امور اداری را دارد.

 

۱- فرم برگشت کالا به انبار

۲- بیجک ارسال

۳- کارت انبار - گزارش موجودی انبار

۴- فاکتور فروش  - صورتحساب فروش

۵- فرم دستور پرداخت

۶- قبض رسید وجه

۷- قبض پرداخت صندوق

۸- حواله خروج از انبار

۹- فاکتور رسمی

۱۰- سند پرداخت وجه

۱۱- فاکتور اختصاصی

۱۲- فرم دریافت صندوق

۱۳- فرم دریافت از طرف حساب

۱۴- رسید ورود کالا به انبار

 

همه در یک فایل زیپ قرارداده شده اند 

ادامه ....

مجموعه فرم‌های مالی برای دفاتر شرکتها :

این مجموعه شامل فرم‌ها و دفاتر مالی  زیر است که در اغلب موسسات و شرکتها قابلیت استفاده دارد . این فرم ها قابلیت چاپ و تکثیر و استفاده در امور اداری را دارد . 

  ۱- دفتر اندیکاتور ۲- دفتر چک ۳- دفتر درآمد هزینه ۴-دفتر حضور و غیاب ۵- دفتر کل ۶- دفتر معین ۷- دفتر روزنامه ۸- دفتر سهام ۹- سند حسابداری  

همه در یک فایل زیپ قرارداده شده اند .

 

ادامه ....

مجموعه فرم‌های اداری برای دفاتر شرکتها :

این مجموعه شامل فرم‌های اداری زیر است که در اغلب موسسات و شرکتها قابلیت استفاده دارد . این فرم ها قابلیت چاپ و تکثیر و استفاده در امور اداری را دارد . 

۱- فرم ایاب ذهاب

۲- فرم عملیات بانکی

۳- فرم درخواست خرید کالا

۴- فرم درخواست پرداخت

۵- فرم حضور و غیاب و تعیین وضعیت غیبت

۶- فرم گواهی تصدی حمل

همه در یک فایل زیپ قرارداده شده اند .

ادامه ....

تعداد 1-5          کل مطالب 5