مجموعه فرم‌های مالی برای دفاتر شرکتها

این مجموعه شامل فرم‌ها و دفاتر مالی  زیر است که در اغلب موسسات و شرکتها قابلیت استفاده دارد . این فرم ها قابلیت چاپ و تکثیر و استفاده در امور اداری را دارد . 

 
۱- دفتر اندیکاتور
۲- دفتر چک
۳- دفتر درآمد هزینه
۴-دفتر حضور و غیاب
۵- دفتر کل
۶- دفتر معین
۷- دفتر روزنامه
۸- دفتر سهام
۹- سند حسابداری
 

همه در یک فایل زیپ قرارداده شده اند .

 

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....

برچسب ها : دفاتر مالی - موسسات - قابلیت چاپ - دفتر اندیکاتور - دفتر کل - دفتر روزنامه