اطلس رنگی نژادهای سگ

این کتاب شامل معرفی نژادهای سگ است و در 8 فصل تألیف شده است: فصل اول: توضیح منشأ و کلیاتی در مورد سگ و نژادهای آن فصل دوم: معرفی سگ های ورزشی فصل سوم: معرفی سگ های هاند فصل چهارم: معرفی سگ های کار فصل پنجم: معرفی سگ های تریر فصل ششم: معرفی سگ های توی فصل هفتم: معرفی سگ های غیر ورزشی فصل هشتم: معرفی سگ های گله

عرضه شده توسط : سید محمدعلی حاجی سیدجوادی
ادامه ....

برچسب ها : اطلس نژادهای سگ - معرفی نژادهای سگ - نژادهای سگ - اطلس رنگی سگ - نژادهای س