اطلس نژادهای گوسفندها و بزهای ایران و جه

این کتاب شامل معرفی نژادهای گوسفند و بز است و در 3 فصل تألیف شده است: فصل اول: مقدمه شامل رده بندی جانوران، اجداد آن ها و نحوه رشد و پیشرفت آن ها در طول تاریخ فصل دوم: معرفی نژادهای گوسفند ایران و جهان فصل سوم: معرفی نژادهای بز ایران و جهان

عرضه شده توسط : سید محمدعلی حاجی سیدجوادی
ادامه ....

برچسب ها : اطلس نژادهای گوسفند - اطلس نژادهای بز - معرفی نژادهای گوسفند - معرفی نژ