پاورپوینت زشتی ها و زیبایی ها(تفکر هشتم)

پاورپوینتی از تصاویر زشت و زیبا که پاسخ کار در منزل درس اول کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم است

عرضه شده توسط : نرگس ح
ادامه ....

برچسب ها : ز ا ر