کتاب قرابت معنایی :

در این کتاب کوشیده است تا آنچه دانش‌آموزان برای موفقیت در بحث قرابت معنایی نیاز دارددر اختیار او قرار گیرد. نحوه روخوانی صحیح و طریقه معنی کردن ، مفاهیم رایج در ادبیات عارفانه ، عاشقانه و تعلیمی و همچنین تمرین قرابت در غزلیات حافظ و سعدی از مباحثی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

ادامه ....

مشاور خاموش :

این کتاب به دانش‌آموزان جدی و هدفمند کمک خواهد کرد تا با شیوه‌های علمی و عملی که با دید واقع بینانه طراحی گردیده است آشنا شده و آن را در راه رسیدن به هدف به کار بندند.

ادامه ....

تعداد 11-12          کل مطالب 12
|<< << 1 2