المپیاد-کتاب آنالیز ترکیبی :

این کتاب به منظور ارائه مجموعه‌ای آموزش محور جهت آشنایی با تعاریف ، قضایا ، و از همه مهمتر ایده‌های حل مسائل آنالیز ترکیبی می‌باشد. بنابراین از ارائه آموزشهای طولانی و پاسخ‌های مفصل برای مسائل اجتناب گردیده است و سعی شده تا دانش‌پژوهان از طریق حل مسائل ، ایده‌ها و روش‌‎ها را فرا بگیرند.

ادامه ....

المپیاد-کتاب معماهای خوش ترکیب :

مؤلفین این کتاب آقایان حسن باطنی و حمید رضا خلیلی می‌باشد.

ادامه ....

تعداد 11-13          کل مطالب 13
|<< << 1 2