کتاب فیزیک 3 ریاضی :

مروری بر خلاصه کتاب :

*1100 پرسش چند قسمتی با طبقه بندی منحصر به فرد و هماهنگ با پیشروی در کلاس

*استفاده از پرسش‌های 84 دوره آزمون‌های هماهنگ کشوری

*پاسخ نهایی پرسش‌های محاسباتی همه‌ی فصل‌ها

*پاسخ تشریحی پرسش‌های کلیدی

*پرسش هایی برای دانش‌آموزان سخت‌کوش با پاسخ‌تشریحی

ادامه ....

کتاب فیزیک 3 تجربی :

مروری بر خلاصه کتاب:

* بیش از 850 پرسش چند قسمتی با طبقه‌بندی منحصر به فرد و هماهنگ با پیشروی در کلاس

* استفاده از پرسش‌های 90 دوره آزمون‌های هماهنگ کشوری

* پاسخ نهایی پرسش‌های محاسباتی همه‌ی فصل‌ها

* پاسخ تشریحی پرسش‌های کلیدی

* پرسش‌هایی برای دانش‌آموزان سخت‌کوش با پاسخ‌تشریحی  

ادامه ....

کتاب جبر و احتمال :

مروری بر خلاصه کتاب:

* ارائه‌ي بيش از 500 پرسش چند قسمتي با طبقه بندي منحصر به فرد

* ارائه‌ي مثال‌ها و مسائل كتاب درسي

* ارائه‌ي تمام مسائل ده سال اخير امتحانات هماهنگ كشوري و استاني و هماهنگ خارج از كشور

* ارائه‌ي مسائل منتخب امتحانات ده سال اخير مدارس كشور

* ارائه‌ي پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي كنكورهاي سراسري و آزاد داخل و خارج از كشور در آخر هر فصل  

ادامه ....

کتاب آمار و مدلسازی :

مروری بر خلاصه کتاب:

* ارائه ی بيش از 300 پرسش چند قسمتي با طبقه‌بندي منحصر به فرد

* ارائه‌ ي مثال‌ها و مسائل كتاب درسي

*ارائه‌ِ ي مسائل امتحاني ده سال اخير مدارس كشور

* ارائه‌ ي پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي كنكورهاي سراسري و آزاد داخل و خارج از كشور در آخر هر فصل  

ادامه ....

کتاب شیمی 3 :

مروری بر خلاصه کتاب: طبقه‌بندي اين كتاب بر مبناي كتاب درسي و به صورت موضوعي است. در هر مبحث از ده‌ها نوع پرسش‌ متنوع مانند: پرسش‌هاي تعريفي، جاي خالي، تصويري مورد استفاده قرار گرفته است. از آن‌جا كه تمرين‌ها و پرسش‌هاي كتاب درسي اهميت زيادي در امتحانات پايان ترم دارند علاوه بر پرسش‌هاي تأليفي و امتحانات نهايي پرسش‌هاي متن كتاب درسي نيز در اين كتاب‌ گنجانده شده است تا هيچ مطلبي ناگفته باقي نماند در انتهاي كتاب نيز چند دوره نمونه سؤالات امتحاني پايان ترم با ريزبارم‌بندي آورده شده است.  

ادامه ....

کتاب شیمی 2 :

مروری بر خلاصه کتاب: اين كتاب بر مبناي كتاب درسي و به صورت موضوعي است. در هر مبحث از ده‌ها نوع پرسش‌ متنوع مانند: پرسش‌هاي تعريفي، جاي خالي، تصويري مورد استفاده قرار گرفته است. از آن‌جا كه تمرين‌ها و پرسش‌هاي كتاب درسي اهميت زيادي در امتحانات پايان ترم دارند علاوه بر پرسش‌هاي تأليفي و امتحانات نهايي پرسش‌هاي متن كتاب درسي نيز در اين كتاب‌ گنجانده شده است تا هيچ مطلبي ناگفته باقي نماند در انتهاي كتاب نيز چند دوره نمونه سؤالات امتحاني پايان ترم با ريزبارم‌بندي آورده شده است.

ادامه ....

کتاب عربی 3 تجربی-ریاضی :

مروری بر خلاصه کتاب:

*مطابق با کتاب درسی جدید

* مجموعه تمرین‌های طبقه‌بندی شده‌ی تألیفی جهت یادگیری کامل قواعد، لغات و نکات ترجمه

* همراه با تمارین کتاب درسی بدون پاسخ(دفتر تمرین)

* سؤالات ریز طبقه‌بندی شده‌ی امتحانات نهایی مرتبط با ترجمه و قواعد هر درس

* قواعد نموداری و پرسش‌های چهارگزینه‌ای هر درس

* آزمونک 10 نمره‌ای برای سنجش دانش‌آموزان به صورت درس به درس (ویژه‌ی دبیران)

* نمونه سؤالات امتحانی میان ترم و پایان‌ترم (نهایی) با پاسخ‌های تشریحی  

ادامه ....

کتاب عربی 2 :

مروری بر خلاصه کتاب:

* ترجمه‌ي متن اصلي دروس با همراهي دانش‌آموز

* پرسش‌هاي مروري قواعد جهت يادگيري اوليه‌ي آن

* تمرين‌هاي تأليفي گسترده و متنوّع قواعد و ترجمه براي دست‌يابي به تسلّط و مهارت

* نمونه سؤالات مهم امتحاني در قالب آزمون

* پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي انتخاب شده از كنكورهاي اخير

* نمونه امتحانات ميان ترم و پايان ترم اول و دوم مطابق با بودجه‌بندي امتحانات مدرسه  

ادامه ....

کتاب هندسه 2 :

مروری بر خلاصه کتاب:

* ارائه‌ي بيش از 400 پرسش با طبقه‌بندي منحصر به فرد

* ارائه‌ي مسائل امتحاني ده سال اخير مدارس كشور

* ارائه مسائل كتاب درسي به همراه مسائل مهم خارج از كتاب درسي

* ارائه‌ي قضاياي كتاب درسي به صورت گام‌بندي شده براي يادگيري بهتر دانش‌آموزان

* ارائه‌ي پاسخ آخر مسائل

* ارائه‌ي پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي كنكورهاي سراسري و آزاد داخل و خارج از كشور در آخر هر فصل  

ادامه ....

کتاب هندسه 1 :

مروری بر خلاصه کتاب:

* ارائه‌ي بيش از 400 پرسش با طبقه‌بندي منحصر به فرد

* ارائه‌ي مسائل امتحاني ده سال اخير مدارس كشور

* ارائه مسائل كتاب درسي به همراه مسائل مهم خارج از كتاب درسي

* ارائه‌ي قضاياي كتاب درسي به صورت گام‌بندي شده براي يادگيري بهتر دانش‌آموزان

* ارائه‌ي پاسخ آخر مسائل

* ارائه‌ي پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي كنكورهاي سراسري و آزاد داخل و خارج از كشور در آخر هر فصل  

ادامه ....

تعداد 1-10          کل مطالب 10