تکنیک های موفقیت در کنکور

دوست داری مشاور خصوصی بگیری این کتاب مثل یک مشاور خصوصی تمامی نکات لازم ، رو بهتون اموزش میده باور نمی کنی ،کافیه خودت ببینیش تا بفهمی که این کتاب چقدر کامله مدیریت زمان ، ،می خوانم اما نمی فهمم ،شیوه های صحیح تست زنی ،مقابله با استرس ،برنامه ریزی و یک عالمه موضوعات دیگر که با دقت به شما کنکوریای عزیز اموزش داده میشود فرصت را از دست ندهید ،راه موفقیت از ان چه فکر می کنید به شما نزدیک تر است

عرضه شده توسط : Mersedeh Nasary
ادامه ....
26