کتاب شیمی-3

*آموزش گام به گام تمامی مباحث و مفاهیم شیمی 3 با نگرش تحلیلی

*منطبق بر آخرین تغییرات کتاب شیمی 3

*مجموعه کاملی از تمرین های تشریحی

*شامل بیش از 1800 تست آزمون های تالیفی، سراسری، آزاد و خارج از کشور،المپیاد شیمی و آزمایشی سنجش به همراه تست های تمرینی
 

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....

برچسب ها : شیمی 3-

.