کتاب آرایه های ادبی و قالب های شعری

این کتاب ویژه کلیه مقاطع دبیرستان است. مطالب مرتبط با سال تحصیلی خاص به صورت مشخص تفکیک شده و نیاز مخاطبان را به خوبی برطرف نموده است.
مولف این کتاب آقای غلام‌رضا یزدانی است.

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....

.