کتاب آخر-هندسه پایه

*ارائه ی کامل مطالب مرتبط به هندسه پایه (هندسه 1 و 2) در کنکور

*دربردارنده ی تمام نیازهای داوطلبان برای پاسخ گویی به 4 سوال کنکور در گروه علوم تجربی و 8 سوال در گروه ریاضی

*ارائه ی تست های متنوع به همراه پاسخ تشریحی تشریحی تشریحی

*ارائه ی کنکورهای خارج از کشور و آزمایشی سنجش

*طراحی 2 قسمت به نام نگاهی به هندسه 1 و نگاهی به هندسه 2 ویژه جمع بندی در خرداد ماه

*نمودارهای نمای کلی فصول برای سازمان دهی ذهنی مخاطب
 

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....