سیر تا پیاز گاج شیمی 2

سه کتاب در یک کتاب - کتاب آموزش، کتاب کنکور یا تست و کتاب امتحان - در بخش آموزش، درسنامه های کامل و روانی با مثال هی تستی و تشریحی ارائه شده - در بخش کنکور یا تست، تعداد زیادی تست از کنکورهای سراسری سال های اخیر و تألیفی استاندارد ارائه شده - همراه با پاسخ تشریحی - جلد سوم یا همان کتاب امتحان نیز شامل مجموعه ای از سؤالات امتحانی است که شما را برای امتحانات نهایی و مدرسه آماده می کند.

عرضه شده توسط : نصرالله ازادی
ادامه ....

برچسب ها : سیر تا پیاز-

.