اثر مرکب،اغاز جهشی در زندگی

قسمتی از متن: اگر بزرگ تر می خواهید باید انسان بزرگ تری شوید موفقیت چیزی نیست که تعقیبش کنید چیزی که تعقیبش می کنید از شما فرار می کند مانند تعقیب پروانه ها موفقیت چیزی است که ان را جذب می کنید ان هم با شخصی که به ان تبدیل می شوید

عرضه شده توسط : Mersedeh Nasary
ادامه ....
14

.