کتاب کار عربی هفتم :

مروری بر خلاصه کتاب:

- بيان قواعد و نكات مهم در ابتداي هر درس به صورت مختصر و مفيد

- استفاده از تمرين‌ها با تنوّع زياد و تعداد كم، تا علاوه بر اين كه در دانش‌آموز ايجاد رغبت و علاقه نمايد، از خستگي و بي حوصلگي او نيز جلوگيري شود.

- طراحي ارزش‌يابي تكويني به عنوان يك آزمون 20 نمره‌اي در هردرس كه به دبيران محترم و دانش‌آموزان گرامي كمك مي‌كند تا با نمونه سؤالات امتحاني آشنا شوند.در ضمن دبيران محترم مي‌توانند از اين ارزش‌يابي‌ها در امتحانات كلاسي استفاده نمايند.

- در پايان هر درس تعداد 10 سؤال چهارگزينه‌اي قرار دارد كه مي‌تواند مهارت تست زني دانش‌آموز را در درس عربي تقويت نمايد.

- ارائه‌ي آزمون‌هايي تحت عنوان ميان نوبت اول، نوبت اوّل، ميان نوبت دوم و نوبت دوم كه به ترتيب در پايان هر 5 درس آمده‌اند و مي‌توانند مورد استفاده‌ي دانش‌آموزان و دبيران گرامي‌ قرار گيرند.  

ادامه ....

دفتر عربی نهم :

مروری بر خلاصه کتاب:

- درج تمام تمرینات کتاب بدون پاسخ تشريحي جهت جلوگيري از اتلاف وقت دانش‌آموز

- قرار دادن فضای مناسب جهت نوشتن جواب تمرینات و معنی جملات

- قرار دادن قواعد و نکات مهم درسی نیز به تناسب هر درس و مبحث با طراحی بسیار زیبا

- با اطمينان مي‌توان گفت كه دانش‌آموزان محترم با به‌كارگيري اين مجموعه كتاب‌ها به جاي دفتر عربی، از زمان آزاد بسيار بيش‌تري برخوردار خواهند شد كه مي‌توانند از اين زمان مناسب براي تمرين بيش‌تر اين درس بسيار مهم استفاده نمايند و مفاهيم آن را به‌صورت كامل‌تر بياموزند. حتي از اين زمان مي‌توانند براي تمرين هرچه بيش‌تر دروس مختلف ديگر نيز بهره ببرند.

ادامه ....

کتاب کار زبان نهم با CD :

مروری بر خلاصه کتاب:

- یکی از موارد، وجود کتاب‌های کمک آموزشی (supplementary books) مناسب می‌باشد. کتاب‌های کمک آموزشی یکی از موارد ضروری و مورد نیاز دبیران و دانش‌آموزان بوده و نمی‌توان تاثیر آن را در آموزش نادیده گرفت.

-در این مجموعه سعی شده است مانند مجموعه پایه‌ هفتم و هشتم، انطباق کامل روند مطالب و نمونه آزمون‌ها با کتاب درسی رعایت شده و مبتنی بر آزمون‌های استاندارد جهانی تنظیم و ارائه شود. دفتر تالیف زبان‌های خارجی در خصوص برگزاری آزمون‌های سری جدید آموزشی زبان انگلیسی، تأکید بر استفاده از آزمون‌های استاندارد کمبریج با عناوین Starter, Mover, Flyer, KET, PET, FCE, CAE, CPE دارد.

- هدف این گروه بر آن است که یک فراگیر درپایان دوره آموزشی بتواند به راحتی در آزمون‌های بین المللی شرکت نموده و بتواند مدارک رسمی ربان را دریافت نماید و این هدفی بسیار شایسته و مناسب است. در این کتاب هم سعی بر آن شده است که تا از این آزمون‌ها پیروی نماییم.

ادامه ....

کتاب کار مطالعات اجتماعی نهم :

مروری بر خلاصه کتاب:

- ارائه‌ی تمرين‌هاي متنوع از قبيل سؤالات پر كردني،جاي خالي،جوركردني،درست و نادرست،3 يا 4 گزينه‌اي و سؤالات تشريحي به صورت كاملآٌ مصوّر

- ارائه‌ی بیشتر بدانیم در آخر هر درس

- ارائه‌ی فعالیت‌های علمی

- ارائه‌ی درسنامه‌ اول هر درس

- ارائه‌ی جدول و سرگرمي همراه با دانستني هاي علمي

- ارائه‌ی بخش دانستني‌ها

- ارائه‌ی آزمون‌هاي نوبت اول و آزمون پایانی  

ادامه ....

کتاب کار فارسی نهم :

مروری بر خلاصه کتاب:

- تقویت آموزه‌های دستوری و نگارشی

- تقویت مهارت‌های چهارگانه‌ی زبان‌آموزی

- مهارت درک اشعار و متون قدیمی و بازگردانی آن به زبان معیار

- آشنایی با مفاخر فرهنگ و ادب فارسی

- طراحی و تمرین‌های تشریحی متنوع به منظور تقویت آموخته‌ها

- تقویت روحیه پژوهش محور

- طراحی سؤالات چهارگزینه‌ای برای جمع‌بندی آموخته‌ها

- ایجاد عشق و انگیزه‌ در رابطه با ادبیات فارسی

- برقراری ارتباط آموخته‌ها با زندگی روزمره‌ دانش‌آموز

- طراحی فعالیت‌هایی به صورت سرگرمی برای ایجاد نشاط  

ادامه ....

کتاب کار علوم نهم :

مروری بر خلاصه کتاب:

- ارائه‌ی پرسش‌های هدف‌داری است که مهارت یادگیری ( تفسیر کردن، مشاهده، فرضیه سازی، آزمایش کردن، کاربرد ابزار و ... ) را در کودکان تقویت می‌نماید.

- ارائه‌ی تمرين‌هاي متنوع از قبيل سؤالات پر كردني،جاي خالي،جوركردني،درست و نادرست،3 يا 4 گزينه‌اي و سؤالات تشريحي به صورت كاملآٌ مصوّر

- ارائه‌ی درسنامه‌ اول هر درس

- ارائه‌ی جدول و سرگرمي همراه با دانستني هاي علمي

- ارائه‌ی بخش دانستني‌ها

- ارائه‌ی آزمون‌هاي ارزش‌یابی نوبت اول و ارزش‌یابی پایانی  

ادامه ....

کتاب کار عربی نهم :

مروری بر خلاصه کتاب:

- استفاده از طرح‌ها و رنگ‌های جذاب در تمرین‌ها نمونه سؤالات برای ایجاد علاقه و انگیزه در دانش‌آموزان جهت حل تمرین‌ها و یادگیری درس‌ها.

- بیان قواعد و نکات مهم در ابتدای هر درس به صورت مختصر و مفید.

- استفاده از تمرین‌ها با تنوع زیاد و تعداد کم، تا علاوه بر این که در دانش‌آموز ایجاد رغبت و علاقه نماید، از خستگی و بی‌حوصلگی او نیز جلوگیری شود.

- یک آزمون 20 نمره‌ای با عنوان ارزشیابی تکوینی در هر درس که به دبیران محترم دانش‌آموزان گرامی کمک ‌می‌کند تا با نمونه سؤالات امتحانی آشنا شوند. در ضمن دبیران محترم می‌توانند از این ارزشیابی‌ها در امتحانات کلاسی نیز استفاده نمایند.

- در پایان هر درس 20 سؤال چهارگزینه‌ای قرار دارد که می‌تواند مهارت تست زنی دانش‌آموز را در درس عربی تقویت نماید.

- آزمون‌هایی تحت عنوان میان‌ نوبت اول، نوبت اول، میان نوبت دوم و نوبت دوم که می‌تواند مورد استفاده‌ی دانش‌آموزان و دبیران گرامی قرار گیرد.  

ادامه ....

دفتر ریاضی نهم :

مروری بر خلاصه کتاب:

- درج تمام تمرين‌ها و مسائل كتاب رياضي بدون پاسخ تشريحي جهت جلوگيري از اتلاف وقت دانش‌آموز

- ارائه نكات مهمّ درسي به تناسب مبحث مربوطه با طراحي بسيار زيبا

- قراردادن فضايي خالي در ابتداي بعضی مباحث و انتهای کتاب جهت درج نكات يا تمرين‌هاي اضافه

- با اطمينان مي‌توان گفت كه دانش‌آموزان محترم با به‌كارگيري اين مجموعه كتاب‌ها به جاي دفتر رياضي، از زمان آزاد بسيار بيش‌تري برخوردار خواهند شد كه مي‌توانند از اين زمان مناسب براي تمرين بيش‌تر اين درس بسيار مهم استفاده نمايند و مفاهيم آن را به‌صورت كامل‌تر بياموزند. حتي از اين زمان مي‌توانند براي تمرين هرچه بيش‌تر دروس مختلف ديگر نيز بهره ببرند

ادامه ....

کتاب کار ریاضی نهم :

مروری بر خلاصه کتاب:

- مطالب هر فصل مطابق ترتیت آموزشی باشد.

- هر فصل مطابق فصل‌های کتاب دارای همان تعداد بخش می‌باشد.

- تمرینات دارای تنوع و تعداد مناسب باشد.

- در ابتدای هر فصل درسنامه‌هایی مختصر و مفید بمنظور آشنایی خواننده با مطالب فصل در نظر گرفته شده است.

- در پایان هر فصل تمریناتی تحت عنوان مرور و جمع‌بندی که در برگیرنده‌ی کل مطالب فصل می‌باشدآورده شده است.

- پرسش‌های چهارگزینه‌ای پایان هر فصل جهت آشنایی دانش‌آموزان با آزمون‌های تستی ارائه‌ شده است.

- بمنظور آشنایی دانش‌آموزان با سؤالات امتحانی بخش آزمون فصل در پایان هر فصل آمده است.

- نمونه آزمون‌های میان‌ نوبت اول، نوبت اول، میان نوبت دوم، نوبت دوم به دانش‌آموز کمک می‌کند تا دانسته‌های خود را در زمان مناسب ارزیابی کند.

ادامه ....

کتاب کار مطالعات اجتماعی هشتم :

مروری بر خلاصه کتاب:

- کتاب حاضر شامل مفاهیم مختلف آموزشی در حیطه های جغرافیا (فضا ، مکان و...)تاریخ و(زمان ، تداوم و تغییر )، فرهنگ و هویت ، نظام اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی است که هدف نهایی آن شکوفایی زمینه های تربیت فردی و اجتماعی دانش آموزان این مرز و بوم است. برای رسیدن به هدف فوق مشارکت همکاران ارجمند ، خانواده های گرامی و مؤسسات اجتماعی امری ضروری است .

- در تفهیم مطالعات اجتماعی تـأکید بر مهارت‌های کاوش‌گری ،خلاقیت،مشارکت گروهی،ارائه تحقیق و پژوهش،جمع آوری تصاویر از اماکن تاریخی و جغرافیایی و تهیه نقشه پیشنهاد می‌شود تا محیطی شاد و مفید در کلاس فراهم شود.  

ادامه ....

تعداد 1-10          کل مطالب 23
1 2 3 >> >>|