اطلس نژادهای گاو ایران و جهان

این کتاب شامل معرفی نژادهای گاو است و در 7 فصل تألیف شده است: فصل اول: معرفی رده بندی جانوران در طول تاریخ فصل دوم: معرفی دامپروری در کشورهای پرورش دهنده گاو فصل سوم: معرفی نژادهای شیری فصل چهارم: معرفی نژادهای گوشتی فصل پنجم: معرفی نژادهای شیری-گوشتی (دو منظوره) فصل ششم: اجداد گاوها فصل هفتم: معرفی نژادهای ایرانی

عرضه شده توسط : سید محمدعلی حاجی سیدجوادی
ادامه ....

برچسب ها : اطلس نژادهای گاو - معرفی نژادهای گاو - نژادهای گاو - نژادهای گاو ایرانی -