صدای پای آب سپهری

اهل کاشانم 
 روزگارم بد نیست
تکه نانی دارم خرده هوشی سر سوزن ذوقی
مادری دارم بهتراز برگ درخت
 دوستانی بهتر از آب روان
 و خدایی که دراین نزدیکی است
لای این شب بوها پای آن کاج بلند
روی آگاهی آب روی قانون گیاه
 من مسلمانم
قبله ام یک گل سرخ
جانمازم چشمه مهرم نور
 دشت سجاده من
 من وضو با تپش پنجره ها می گیرم
کاشان | قریه چنار | تابستان 1343

با صدای دلنشین خسرو شکیبایی

فرمت : mp3

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....

برچسب ها : سپهری - موسیقی - شعر