اطلس نژادهای دام (گاو، گوسفند، بز و اسب)

این کتاب شامل معرفی نژادهای دام (گاو، اسب، گوسفند و بز) است و در 4 فصل تألیف شده است: فصل اول: معرفی نژادهای گاو ایران و جهان فصل دوم: معرفی نژادهای گوسفند ایران و جهان فصل سوم: معرفی نژادهای بز ایران و جهان فصل چهارم: معرفی نژادهای اسب ایران و جهان در هر چهار فصل ابتدا رده بندی جانوری حیوانات آمده است و سپس تمامی نژادها برای راحتی مخاطب بر اساس حروف الفبای انگلیسی مرتب شده است.

عرضه شده توسط : سید محمدعلی حاجی سیدجوادی
ادامه ....

برچسب ها : اطلس نژادهای دام - معرفی نژادهای دام - معرفی نژادها - نژادهای گاو - نژاد